Tapiolan keskustan kehittäminen

Espoo, 2007-

Tapiolan keskustan uudistamiseen liittyvän ja mm. asemakaavoitusta palvelevan viitesuunnitelman laatiminen ja ylläpito. Työ sisältää alueen yleisten alueiden ja kiinteistökohtaisten hankkeiden muodostaman kokonaisuuden koordinoinnin ja erilaisten lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuuksien tarkastelut.

  • Kokonaisuuden tilallinen ja toiminnallinen yhteensovitus sisältäen myös Länsimetron Tapiolan aseman ja bussiterminaalin asiakasyhteyksineen.
  • Useita kiinteistökohtaisia suunnittelutehtäviä ja selvityksiä (mm. uusi Teatteritila Kulttuuriaukiolle).

Osallistuminen Tapiolan Keskusprojektin sekä viranomaisten yhteisiin työryhmiin (RAVA -luparyhmä, Espoon KSK -kaavaryhmä, metroyhteensovitusryhmä, palotekninen ryhmä jne.).

  • Hankekokonaisuuteen liittyvät viranomaisneuvottelut ja tiedonsiirto (ELY -keskus, Museovirasto, Espoon kaupunginmuseo, alueen kiinteistöt jne.).

Tilaajina Espoon kaupunki, TAK (alueen liikekiinteistöjen muodostama yhtiö) ja Länsimetro Oy