Merivirta-kortteli

Espoo

Luonnossuunnitelmat asemakaavamuutosta varten 2015-2017.

Laajuus 15 900 kem²
Tilaaja: Kiinteistö Oy Kivenlahdentori ja Sivipre Oy

Suunnitelmassa olemassa olevat kaksi toimistotaloa ja pysäköintitalo puretaan ja korvataan asuin-, toimisto- ja liikerakennuksin. Kivenlahden aukion laidalla hanke sijoittuu mielenkiintoisesti jo olevan ja uudistuvan kaupunkirakenteen rajapintaan. Alueen kaupunkirakenteellista merkitystä lisää uusi Kivenlahden metroaseman itäinen sisäänkäynti aivan hankkeen naapurissa.